Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych: Ewa Wisła - Nawerska

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 21
  e-mail: kadry@kamiennik.pl

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego: Jarosław Kogus

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 13
  e-mail: budownictwo@kamiennik.pl

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej: Magdalena Urbańczyk

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 12
  e-mail: gospodarka.n@kamiennik.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych: Monika Łukomska

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 23
  e-mail: ochrona.srodowiska@kamiennik.pl

Samodzielne stanowisko  ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa: Anna Czaja

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 11
  e-mail: biuro.rady@kamiennik.pl

Archiwum: Maciej Mucha

Kontakt: tel. 77 4312135
  e-mail: ug@kamiennik.pl
Wersja XML