Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat organizacyjny

Kierownik referatu, Sekretarz Gminy: Bogusława Zapotoczna - Pająk

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 18
  e-mail: sekretarz@kamiennik.pl

Stanowisko ds. oświaty: Jolanta Sączek

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 22
  e-mail: oswiata@kamiennik.pl

Stanowisko ds. informatyzacji urzędu: Marcin Minkowicz

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 29
  e-mail: informatyk@kamiennik.pl

Stanowisko ds. obronnych i p. poż.: Alicja Myśliwiec

Kontakt: tel. 77 4312135 w. 17
  e-mail: sekretariat@kamiennik.pl
Wersja XML