Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji oświatowej

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2018 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego

11 941,68

995,14

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola publicznego

8 748,00

729,00

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego/ przedszkola publicznego objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

4 915,01

409,58

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

151

Oddziały przedszkolne

38

Przedszkole

41

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,031

Wersja XML