Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 900 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 roku,

2) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

4) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik,

6) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

8) w sprawie zmiany w budżecie,

9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamiennik,

10) w sprawie rozpatrzenia skargi,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi.

 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Aleksander Słonina

Wersja XML