Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018

Dokumenty dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.


PDF    Uchwała Nr XL-228-18 z dn. 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-214-18 z dn. 21.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-200-18 z dn. 22.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-186-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr 443-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Wersja XML