Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie ze Strażą Graniczną

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro.

Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

 • dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,
 • sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,
 • konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,
 • kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP,
 • warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta:

Daniel Machnik, tel. 77 4489933, e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności.

Wersja XML