Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2016

Wykaz kontroli w 2016 r.

Termin kontroli: 27. 07.2016 r.
Kontrolujący: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

            Kontrolujący: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
            Termin kontroli: 04.07- 02.08.2016 r.

 Kontrolujący: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Termin kontroli: 04.07- 02.08.2016 r.


PDFKontrola zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie przyznawania swiadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka.pdf

PDFKontrola przestrzegania i stosowania przepisówdotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.pdf

PDFKontrola oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wlk..pdf

PDFKontrola oczyszczalni ścieków w Goworowicach.pdf

Wersja XML