Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  29 marca 2017 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,

5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

6) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

7) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 r.,

10) w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi.

 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik
/-/ Aleksander Słonina

Wersja XML