Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy o systemie oświaty Urząd Gminy Kamiennik informuję, że
w wyniku aktualizacji poczynając od 1 lutego 2017 r. :

  1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kamiennik, zgodnie ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. wynosi: 40 dzieci
  2. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolu publicznym wynosi: 8.964,88 zł rocznie, czyli 747,07 zł miesięcznie
  3. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jst wynosi: 9.888,21 zł rocznie, czyli 824,02 zł miesięcznie
Wersja XML