Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

azbest.jpeg

W ramach VII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 271/2016/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016r. dotację na dofinansowanie zadania
pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w 2016r.„. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 525,21 zł brutto. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:

            W ramach realizowanego zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 10,94 Mg odpadów.

Wersja XML