Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  28 kwietnia 2016 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie protokołów  kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Słonina 

Wersja XML