Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie dla rolników

Dnia 26 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w GOK KAMIENNIK odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej z udziałem rolników z terenu gminy Kamiennik.
Spotkanie ma na celu poruszenie wszystkich spraw dotyczących rolnictwa.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Komisja REIiDzGRady
Gminy Kamiennik

Wersja XML