Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie mapy zagrożeń

Zapraszam  Radnych, Sołtysów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie mapy zagrożeń oraz zainteresowanych mieszkańców Gminy Kamiennik, którzy mogą posiadać wiedzę odnośnie różnych aspektów zagrożeń występujących na obszarze Gminy i w określonych środowiskach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r.  o godz. 1000 w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Kamienniku.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

Wersja XML