Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie sołectwa Kłodobok

Zwołuje się  Zebranie Wiejskie  Sołectwa Kłodobok w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu  02 grudnia 2015 roku o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku,  zaś w przypadku braku quorum Zebrania odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o  godz.1730.

 

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. otwarcie Zebrania przez Wójta Gminy,
 2. wybór przewodniczącego Zebrania,
 3. wybór komisji skrutacyjnej,
 4. wybór Sołtysa,
 5. ogłoszenie wyników głosowania,
 6. zamknięcie Zebrania.

 

Zapraszam   mieszkańców Sołectwa Kłodobok do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

Wersja XML