Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 318) w związku z zarządzonym na 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym, informuje, że publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kamiennik odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 maja 69, pokój nr 9.

Kazimierz Cebrat
Wójt Gminy Kamiennik

Wersja XML