Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku

z dnia 14 października 2014 r.

o obsadzeniu mandatu radnego

Rady Gminy Kamiennik

bez głosowania

w okręgu wyborczym nr 8

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku

podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kamiennik

obejmującym 1 mandat, Gminna  Komisja Wyborcza w Kamienniku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.                                                                                   

  1. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 8 głosowania w wyborach do Rady Gminy nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002”

 

1.    Pietroczuk Małgorzata

 

                                                                                               

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Kamienniku
/-/ Marzenna Szczotka

 

      

Wersja XML