Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  17 lipca 2014 r.  o  godz. 900  w świetlicy wiejskiej w Wilamowicach odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

 

Porządek sesji:

  1. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia opinii  o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

 

           

           

            Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ mgr Aleksander Słonina

Wersja XML