Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  20 lutego 2014 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na sesji 12.12.2013 r.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku,w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 ”,
 2. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 1. Pytania i interpelacje radnych,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kamiennik

/-/ Aleksander Słonina

 

Uwaga –  z  projektami  uchwał  zapoznać się można   w Biurze Rady Gminy pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.

Wersja XML