Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024

Dokumenty dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024.

 

 
 

PDFUchwała RIO nr 499-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała Nr XLII-227-14 z dn. 30.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLI-222-14 z dn.11.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Kamiennik za I półrocze 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-196-14 z dn. 27.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu nr 664-2014 z dn. 10.01.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF na lata 2014 - 20124.PDF

PDFUchwała nr XXXIV-179-13 z dn. 12.12.13 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO nr 553-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Wersja XML