Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiamy, że  w dniu  12 grudnia 2013 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych  kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kamiennik.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wersja XML