Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności

Tryb i sposoby załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności.

Wzory pism i wniosków w załącznikach.


DOCTryb i sposoby załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności.doc

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf

PDFWzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf

PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf

Wersja XML