Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018

 

Informacje w załącznikach 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Żukowska
Data wytworzenia: 2012-10-03

  

PDFUchwała nr XXXIV-178-13 z dn. 12.12.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO nr 553-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamiennik za pierwsze półrocze 2013 roku.pdf

PDFUchwała nr XXXII-168-13 z dn.26.09.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXX-156-13 z dn. 20.06.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 31-13 z dn. 29.05.13 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXIX-152-13 z dn. 23.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 25-13 z dn. 29.04.13 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXV-121-12 z dn. 28.12.12 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXI-103-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML