Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Kamiennik podpisała pierwszą umowę na realizację inwestycji z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dnia 27 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Kamienniku podpisana została umowa z Generalnym Wykonawcą inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O Gmina Kamiennik”. Inwestycja o wartości 5 mln 220 tysięcy złotych realizowana będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem na poziomie 95% wartości zadania.


Podpisanie umowy odbyło się przy udziale Dyrektora ds. Rozwoju Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu – Pana Marka Wiza – który koordynuje rządowy program w województwie opolskim.
Inwestycja będzie polegała na gruntownej przebudowie drogi gminnej publicznej o długości 1,645 km pomiędzy miejscowościami Wilemowice i Szklary z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej oraz budową kanału technologicznego.
Generalnym Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo BUDBIS Sp. z o. o., Sp. komandytowa z siedzibą w Konradowej 1A, który planuje zrealizować zadanie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.


W imieniu Gminy Kamiennik umowę podpisał Wójt Gminy – Kazimierz Cebrat oraz Skarbnik Gminy – Krystyna Żukowska, a w imieniu Wykonawcy Prezes firmy – Paweł Bis.

IMG-20220427-WA0000.jpeg

 

Wersja XML