Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kamiennik zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 30 marca (środa) 2022 r. o godz. 19:00. Spotkanie odbędzie się na świetlicy wiejskiej w Goworowicach.

W ramach programu można dofinansować wymianę kotła grzewczego (tzw. kopciucha) oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania, termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Wersja XML