Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2019

  1. Kontrola sprawdzająca w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego.

Termin kontroli: 17.05.2019 r. 

Kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu    

  1. Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zadania zleconego, jakim jest prowadzenie rejestru wyborców przez Gminę Kamiennik oraz kontroli prawidłowości spisów wyborców sporządzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Termin kontroli: 20.11.2019 r.

Kontrolujący: Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Opolu

  1. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze gminy.

Termin kontroli: 13.12.2019 r.

Kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Nysie

Wersja XML