Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie przyjęcia osób z Ukrainy

W związku z sytuacją jaka panuje za naszą wschodnią granicą, zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach osoby z Ukrainy przekraczające granicę RP po 24.02.2022r. o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Kamiennik (biuro nr 10), pod numerem telefonu: 77 4312 135 wew. 20 lub mailowo:

 

 Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat /-/

Wersja XML