Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.07.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

16 885,06

1 407,09

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 937,59

494,80

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

25 446,84

2 120,57

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym

20 498,84

1 708,24

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym

9 895,99

824,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,52

1 393,79

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346


I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

16 885,06

1 407,09

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 752,06

479,34

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

24 651,71

2 054,31

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym

19 858,32

1 654,86

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,52

1 393,79

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

17 384,64

1 448,72

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 741,82

478,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

24 607,80

2 050,65

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,51

1 393,79

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w przedszkolu publicznym

19 822,95

1 651,91

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246