Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku

termomodernizacja.jpeg

Gmina Kamiennik otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 500 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycję pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku”.

Całkowita wartość inwestycji: 679 590,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł

Wersja XML