Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Data modyfikacji: 30-06-2022 10:36
 2. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:00
 3. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 08:34
 4. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:13
 5. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:09
 6. Budżet na rok 2022
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:08
 7. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:07
 8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:00
 9. Debata nad raportem o stanie gminy
  Data modyfikacji: 20-06-2022 13:16
 10. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 09-06-2022 13:44
Wersja XML