Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Data modyfikacji: 20-01-2022 07:45
 2. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Data modyfikacji: 14-01-2022 11:51
 3. Zwrot podatku akcyzowego
  Data modyfikacji: 12-01-2022 11:33
 4. Obwieszcxenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Data modyfikacji: 11-01-2022 14:22
 5. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 10-01-2022 11:30
 6. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 10-01-2022 11:18
 7. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 10-01-2022 11:17
 8. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Data modyfikacji: 10-01-2022 11:16
 9. Głosowania imienne radnych
  Data modyfikacji: 10-01-2022 11:13
 10. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Data modyfikacji: 31-12-2021 09:32
Wersja XML