Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022

Dokumenty dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej:


PDF    Uchwała Nr XXXII-255-22 z dn. 14.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-238-22 z dn. 23.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu 747-2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-223-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML