Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynków

Brak opisu obrazka

Do pobrania:
Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw
PDFFormularz A – budynki i lokale mieszkalne.pdf
PDFFormularz B – budynki i lokale niemieszkalne.pdf
PDFFormularz A – budynki i lokale mieszkalne (przykład wypełnienia).pdf
PDFFormularz B – budynki i lokale niemieszkalne (przykład wypełnienia).pdf
 
Wnioski
PDFWniosek o rejestrację administratora lokalnego.pdf
PDFWniosek o zmianę administratora lokalnego.pdf
 
Inne:
PDFCEEB – informator dla Właścicieli i Zarządców.pdf
PDFKomunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.pdf
PDFUstawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB.pdf
PDFBroszura sierpień 2021.pdf
 
Więcej informacji na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/
 
https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk
 
Wersja XML