Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy

W załączniku znajduje się Statut Gminy Kamiennik uchwalony dn. 22. 04. 2003 r.


PDFStatut Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-231-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała Nr XVI-66-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Rady Gminy Kamiennik.pdf

 

 

 

Wersja XML