Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Oświadczenia Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i kierowników jednostek w załącznikach poniżej.


PDFOświadczenie majątkowe - wójt gminy - K. Cebrat.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy H. Kliś.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna G. Bardak.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna G. Berini.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny Z. Ficoń.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny M. Kuś.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny T. Łoziński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny J. Miske.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny A. Ochociński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny S. Pieniakowski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna M. Pietroczuk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna J. Rutkowska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna B. Stefanowicz-Ciecieląg.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna A. Tęcza.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny K. Tkacz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny B. Wąs.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - M. Urbańczyk koniec kadencji.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - V. Marcinek początek kadencji.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - pracownik socjalny - A. Michalec - Krysiak.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - sekretarz gminy B. Zapotoczna - Pająk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - skarbnik gminy - K. Żukowska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku - M. Glinka.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZSP w Karłowicach Wielkich - A. Łukasiewicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - M. Urbańczyk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOK w Kamienniku - A. Torbus.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Ziomek.pdf

Wersja XML