Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

PDFProtokół nr 1-2022 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

PDFProtokół nr 7-2021 z dn. 30.12.2021 r. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej dot. opracowania sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. oraz utworzenie planu pracy na 2022 rok.pdf

PDFProtokół Nr 6 z dnia 27.10.2021 Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - propozycje w formie wniosków do projektu budżetu Gminy Kamiennik na rok 2022.pdf

PDFProtokół nr 4-2021 z dn. 29.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej dot. zapoznania się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2021-2022.pdf

Wersja XML