Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej

PDFProtokół Nr 3-2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej z dnia 26.10.2021 r. - dot. dopłat do wymiany pieców oraz wniosków do projektu budżetu na 2022 r.pdf

PDFProtokół nr 2-2021 z dn. 16.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej dot. bazy w Cieszanowicach, budowy kanalizacji, planu czyszczenia dróg, dzierżawy gruntów.pdf

Wersja XML