Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

PDFProtokół Nr 3-2021 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 28.10.2021 r. - wypracowanie wniosków do projektu budżetu i zaopiniowanie stawek podatkowych.pdf

PDFProtokół nr 2-2021 z dn. 21.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dot. analizy sprawozdań finansowo-rzeczowych jedn. org. gminy za 2020 r. oraz analizy wykonania budżetu za 2020 r.pdf

 

Wersja XML