Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

PDFProtokół nr 2-2022 Komisji Budżetu i Finansów z dn. 20.04.2022 r., dot. analizy sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok oraz analizy wykonania budżetu za 2021 rok.pdf

PDFProtokół nr 1-2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20.01.2022 r. -opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. oraz utworzenie planu pracy na 2022 r.pdf

PDFProtokół Nr 3-2021 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 28.10.2021 r. - wypracowanie wniosków do projektu budżetu i zaopiniowanie stawek podatkowych.pdf

PDFProtokół nr 2-2021 z dn. 21.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dot. analizy sprawozdań finansowo-rzeczowych jedn. org. gminy za 2020 r. oraz analizy wykonania budżetu za 2020 r.pdf

 

Wersja XML