Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy Kamiennik

Skład osobowy Komisji Rady Gminy Kamiennik – kadencja 2018-2023

 

 1. Komisja Rewizyjna
Pan Miske Jan przewodniczący
Pani Pietroczuk Małgorzata wiceprzewodnicząca
Pani Rutkowska Joanna członek
Pani Berini Grażyna członek
Pan Wąs Bogumił członek

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Pan Miske Jan przewodniczący
Pani Rutkowska Joanna wiceprzewodnicząca
Pani Stefanowicz-Ciecieląg Beata członek
Pan Tkacz Krzysztof członek
Pan Łoziński Tomasz członek

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów.

 

Pani Bardak Gabriela przewodnicząca
Pan Ochociński Andrzej wiceprzewodniczący
Pan Pieniakowski Stanisław członek

 

 1. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej

 

Pan Kuś Mariusz przewodniczący
Pani Tęcza Agnieszka wiceprzewodnicząca
Pan Ficoń Zdzisław członek

 

 

 

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Berini Grażyna przewodnicząca
Pan Łoziński Tomasz wiceprzewodniczący
Pan Tkacz Krzysztof członek

 

 

 

Wersja XML