Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 lat LSR

W związku z realizacją kampanii informacyjnej „5 lat LSR” w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, przesyłamy Państwu informacje na temat stanu wdrażania LSR w oparciu o wyniki monitoringu skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza liderów opinii.

- Informacja 1: https://youtu.be/VgzL_cVlvD4

- Informacja 2: https://youtu.be/kK3POHZzkWI

- Informacja 3: https://youtu.be/zPNwtZgLpGA

Ponadto informujemy, iż projekt pn. "Odwiedź Pogranicze!" realizowany wraz z czeskim Partnerem MAS Hrubý Jeseník otrzymał nagrodę w konkursie na projekty współpracy organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (informacja 3).

Wersja XML