Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

plakat pani.jpeg

Wójt Gminy Kamiennik informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Szczegóły: http://bip.kamiennik.pl/1498/480/infromacja-o-otwartym-i-konkurenycjnym-naborze-kandytatow-na-rachmistrzow-terenowych.html

 

 

Wersja XML