Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2019, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 105/2019/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 14 października 2019r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik- w roku 2019". Kwota dotacji wyniosła - 11 421,68 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 130,56 zł brutto, z czego:

            W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 15,304 Mg odpadów zawierających azbest.

Wersja XML