Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCSIWZ.doc

ODTZałącznik nr 1- Formularz oferty.odt

ODTZałącznik nr 2- Oświadczenie.odt

PDFZałącznik nr 3- Opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

ODTZałącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności.odt

ODTZałącznik nr 6- Zobowiazanie podmiotu.odt

ODTZałącznik nr 7- Wykaz usług.odt

ODTZałącznik nr 8- Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego.odt

ODTZałącznik nr 9- Wykaz osób.odt

PDFZałącznik nr 10 - Studium i mapka.pdf

Wersja XML