Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur Komisji Okręgowej w Wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

Informujemy, że w dniach 4-5 lipca 2019 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy w Kamienniku pok. nr 7 dyżur pełnić będzie Komisja Okręgowa, która przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów  na Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Wersja XML