Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Nagroda Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy - zgłoszenia

Samorządy województwa śląskiego i opolskiego oraz Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapraszają do składania kandydatur osób i instytucji, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

    W tym roku Nagroda zostanie przyznana i wręczona po raz ósmy. Ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób, podmiotów zajmujących się działalnością społeczną,  charytatywną na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz na rzecz mieszkańców tych województw. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i podmioty zbiorowe. Mogą ją otrzymać:

Nominacje mogą nadsyłać:

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać  osobiście  w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej  2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 397 65 93 zz@um.bytom.pl) z tematem  oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2019”.


Zgłoszenia przyjmowane są  na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski/Karty usług, druki urzędowe/Wydział Polityki Społecznej/Formularz zgłoszeniowy do nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy (Druk ZZ-0.1), a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl w zakładce „Nagroda”, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W ww. miejscach również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu są także dostępne wszystkie aktualne informacje w ww. zakresie.

DOCFormularz zgłoszeniowy - Nagroda Matki Ewy 2019.doc (120,50KB)

Wersja XML