Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie gminy.
 5. debata nad raportem o stanie gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kamiennik,
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za rok 2018,
  4. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  5. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2019 - 20123,
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  7. w sprawie zmiany uchwały,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika,
  9. w sprawie zmiany budżetu gminy.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
Wersja XML