Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na planowane spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach aktywizacji w zakresie zobowiązań płynących z umowy o przyznaniu pomocy dot. przedsięwzięcia 1.1.1 – wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

nyskie księstwo - spotkania.jpeg

PDFProgram spotkań.pdf (525,04KB)

Wersja XML