Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"

Gmina Kamiennik przystępuje do realizacji projektu partnerskiego Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w którym Partnerem wiodącym jest Optima s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50. Nawiązanie przez Gminę Kamiennik partnerstwa do realizacji projektu z instytucją niepubliczną dysponującą wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów z EFS oraz w realizacji projektów edukacyjnych wynika z potrzeby wykorzystania sprawdzonych procedur monitoringu, rozliczania i sprawozdawczości oraz zasobów kadrowych tej jednostki.


PDF    Uchwała Nr XL-232-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.pdf

Wersja XML