Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 2. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki,
 3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Henryk Kliś


PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (11,03MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie Uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf (18,95MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki.pdf (1,67MB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (2,10MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com

Wersja XML