Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Gminy Kamiennik

Trwa kadencja Rady Gminy 2018 - 2023.

Przewodniczący Rady Gminy: Henryk Kliś.
Zastępca przewodniczącego: Mariusz Kuś.

Więcej informacji w zakładce menu Rada Gminy.

Wersja XML