Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Kamiennik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Kamiennik, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KAMIENNIK

20

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku

Wersja XML